Forstå dit barns hjerne

Neuropædagogikken giver forklaringer på, hvad dit barn kan og ikke kan i hverdagen. Det gælder både for børn, der er hypersensitive, har ADHD, autisme eller børn født med hjerneskade.

Den viden neuropædagogikken giver er vigtig for at undgå misforståelser hos forældre, blandt pædagoger og personale, der passer barnet. 

En hjerneskade eller en diagnose som ADHD giver helt naturligt barnet nogle forhindringer i livet. De forhindringer kan neuropædagogikken hjælpe jer og barnet over. Den tager afsæt i det hele menneske, og hvor barnet er i dag.

Ved det første besøg vil jeg spørge grundigt om det problem i oplever med jeres barn. Jeg kan tilbyde at foretage en "Sensivitets Profil" på dit barn. Denne test vil understøtte noget af det du ved i forvejen om dit barn, men give mig et mere præcist billed af, hvilke problematikker dit barn er særlig følsomt ved. Herefter vil min vejledning bære præg af løsningsforslag, der støtter barnets udvikling. En "Sensivitets Profil" er en spørgeguide til barnets nærmeste omkring hverdagens problematikker.

Har du som forældre, forening, pædagog eller leder i en institution brug for et foredrag eller undervisning i neuropædagogik, så holder jeg foredrag i bla.:

  • ”Fra sansning til tanke”
  • ”Hvordan kan det være, at børn gør som de gør?”
  • ”Børns udvikling set i et neuropædagogisk perspektiv”
  • "Har dit barn svært ved at lege med de andre børn? - om det sensitive barn"

Jeg arrangerer også gerne tema-dage om emnet.