Links og samarbejdspartnere

Hjerne og Sundhed har en række samarbejdspartnere, der ligesom jeg selv sætter det enkelte menneske i højsædet.

På det social- og sundhedsfaglige område søger jeg ofte sparring med www.frydkjaer.me

Samarbejder med Alzheimerforeningen som afløser på telefonlinien "Demenslinien", "Feriekurser" og underviser i projekt "Demensven". www.alzheimer.dk

Vedrørende udvikling af bedre demensvenlige boliger, der er mere livsbekræftigende for ældre - læse mere på www.demensx.dk

Medlem af følgende faglige netværk og faglige organisationer:

  • Dansk Sygeplejerskeråd, DSR
  • Faglig selskab for Sundhedsplejersker i Danmark, FS10
  • Forening for Erhvervsnetværet Quinder 
  • DemensKoordinatorer i Danmark
  • Seksualvejledernetværk i Danmark
  • Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed, temagruppen omkring ældre og seksualitet
  • Snozelnetværket i Damnark - bestyrelsen - www.snoezelnet.dk
  • Faglig demensinteressegruppe i Snoezel Netværket
  • Snoezel Fonden i Danmark - daglig leder at nonprofit fond, der formidler viden om sansestimulering, -integration og brug af Snoezelmetoder gennem efteruddannelse og temadage. www.Snoezelnet.dk

 
Andre links:

www.snoezelnet.dk

www.seksualvejlederforeningen.dk

www.lades-akupunktur.dk
www.tophypnose.dk