Få den rigtige handleplan

Lever du med et barn med en medfødt hjerneskade/erhvervet hjerneskade eller dysfunktioner? Eller er du pårørende eller personale til personer som har udviklet demens. Så kan du med fordel bruge neuropædagogikken som hjælp i hverdagen. De teoretiske principper er identiske uanset alder.

Neuropædagogikken giver et ”kort” over hjernen, som forklarer hvad den handicappede kan og ikke kan. Det kan være vigtigt for at undgå misforståelse i hverdagen – både i hjemmet og i institution.

For den handicappede, de pårørende og personalet kan en neuropædagogisk screening og en Sensivitets Profil være guld værd. De giver præcise bud på udviklingsmuligheder i hverdagen, og bliver fulgt op af en handleplan, der viser støtte og udviklingsmulighederne for den enkelte.

Jeg foretager altid screening i vante rammer og anbefaler, at resultatet bliver delt af både personale og forældre. 

Se video vedr. hudsult / de varme hænder: https://www.youtube.com/watch?v=kYKGtzhFaHE&feature=youtu.be

Video vedr. sansestimulation og de 7 sanser:  https://www.youtube.com/watch?v=_vOLHE3WI5M&feature=youtu.be

Video om Nationale demenshandleplan: https://www.youtube.com/watch?v=mXpPgplooXc&feature=youtu.be

Undervisning/foredrag:

Har du som forældre, forening, pædagog eller leder i en institution brug for et foredrag eller undervisning i neuropædagogik, så holder jeg foredrag i bla.:

 • "Kommunikation til hjernen på trods af sygdommen demens"
 • "Hudsult - hvad er det?"
 • ”Viden om hjernen i et neuropædagogisk perspektiv”.
 • ”Viden om hjernen - et redskab i arbejdet med borgere i ældresektoren.” 
 • "Demens - neuropædagogik, sansebearbejdning og beboerkonference"
 • "Sanseintegration i hverdagen giver øget livsduelighed og livskvalitet"
 • "Neuropædagogik, sanser og kommunikation" 

Læs artiklen om HUDSULT

https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2016/06/14/Beroering-beroliger-demente

- https://www.magasinetpleje.dk/article/view/551223/sultne_sanser_giver_uro

Artikler:

 • "Hudsult", DKDK nyhedsbrev nr. 1/2017
 • "Berøring beroliger demente", Fagbladet FOA, juni 2016
 • "Sådan arbejder du med berøring i hverdagen", Fagbladet FOA, juni 2016
 • ”Personalet står alene med dementes seksualitet”, ”Jo mere personalet trækker sig, desto mere  aggressiv bliver den dementes kontaktforsøg” Jyllands-Posten, april 2016
 • "Kram og massage på plejehjem får urolige og demente ældre til at ændre adfærd. Fagfolk  efterlyser mere fysisk kontakt i ældreplejen", Kristeligt Dagblad, februar 2016
 • "Berøring kan give ældre en bedre hverdag", Kristeligt Dagblad, februar 2016
 • ”Ingen skal gå gennem demens alene”, Nyhedsbrev DKDK, dec 2015, side 3-7 - http://www.demens-dk.dk/WordPress/wp-content/uploads/2013/11/DKDK-Nyhedsbrev-4-2015.pdf