Redskaber til livet

Coronatider er fravær af fysisk og socialt samvær.

( nyttige links - læs mere nederst på denne forside)

Siden 2020 har Coronavirus i høj grad påvirket os alle. Coronavirus vil stadig udfordre os i længere tid fremover. Det er derfor forsat vigtigt, at vi alle efterlever den vejledning, som sundhedsmyndighederne og regeringen udsender. 

Men ældre mennesker, som i forvejen er afhængige af andres hjælp, udfordres ekstra meget i disse år. Især mennesker med demens, som har brug for berøring for at mærke sig selv og blive bekræftet, kommer i underskud med stimuli.

Erfaringer fra ældreområder viser, at det har haft store omkostninger at undvære KRAM, berøring, nærvær og kontakt med deres nærmeste. I forbindelse med manglende stimulation har mange ændre adfærd lige fra manglende livslyst til modsat en mere urolig og humørsvingende adfærd. Mange pårørende bliver meget magtesløse af at opleve disse ændringer af deres nærmeste.

Derfor er det vigtig, at der er særlig fokus at vi bibeholder nærheden og berøring i den daglige kontakt med ældre, samt få viden om andre former af stimulation, selvom det ikke kan erstatte et godt KRAM. Vigtigt at oplevelsen skal være positiv for den enkelte. Læs mere....

Gode råd fra eksperten

Sansestimulation og den neuropædagogiske tænkning giver rigtigt god mening for mennesker med demens, pårørende og ikke mindst de ansatte indenfor ældreområdet.

Se med i tidligere Webinar om Sansestimulation / Intimitet og seksualitet hos ældre

Charlotte Voetmann

 

Årsmøde i Snoezel Netværket i Danmark den 21. april 2022 kl. 9.00-16.00  2023 - læs mere  + Invitation udsendes i november 2022

 

Debatoplæg:

TV2, Østjylland vedr. berøring 

Video om handleplan - debatoplæg 

Video:

Video om sansestimulation og musikpude 

Video om sansestimulation 

Video om HUDSULT 

Video om Neuropædagogik med fokus på storhjernen 

Bog:

"Geriatri – en grundbog i sygeplejen", kapl. 7 "Ældre og seksualitet" v/Charlotte Voetmann, Forlaget FADL, april 2019.

"Seksualitet hos mennesker med demens i ældreplejen", Håndbog, Sundhedsstyrelsen, 2021 - Medlem af ekspertegruppen Charlotte Voetmann - læs mere 

"Viden og erfaringer om brug af sansestimuli til at forebygge og reducere udadreagerende adfærd på ældreområdet", Håndbog, Sundhedsstyrelsen 2019 - Medlem af ekspertgruppen Charlotte Voetmann - læs mere

Videoklip:

”Sansestimulering er essentielt for trivsel”

"Sense with inmuRELAX"

Artikler:

Læs artiklen om HUDSULT /Taktil deprivation

"Coronatiden skaber hudsult hos mange borgere", EkkoFonden, december 2020

"Sultne sanser giver uro", Magasinet Pleje nr. 7/2017

”Berøring beroliger demente”, FOA fagblad, juli 2016

"Sådan hånderer du hudsult under epidemi", Magasinet Pleje, 3. april 2020

"Stimulering af huden", april 2020, www.Snozelnet.dk

"Når huden sulter", Ældre Sagens medlemsblad, august 2021, side 91

"Hudsult" DKDK medlemsblad 2019

Få mere inspiration:

på Hjemmeside www.Snoezelen4all.dk

 

Når hverdagen bliver en udfordring, kan alle få brug for hjælp. Der er mange udfordringer i livet, og ofte påvirker de ikke kun dig selv, men også din familie eller kolleger.

Undersøgelse viser at ca. 15-20% er særligt sensitive, hvilket gør at man er særlig udsat for overbelastninger i hverdagen. Nogle er født med et særligt sensitivt nervesystem, der tager flere sanseindtryk ind og bearbejder dem dybere, end andre med knapt så følsom nervesystem. For andre udvikler denne sensivitet sig i takt med de kognitive skader senere i livet.

Neuropædagogik

Neuropædagogik er et godt værktøj til at støtte sårbare børn og voksne med dysfunktioner i hjernen, så de kan fungere så optimalt som muligt.
Læs mere her

sundhedsplejerske

At blive forældre er en dejlig oplevelse – og samtidig et stort ansvar. Et besøg af en sundhedsplejerske kan være en stor hjælp.
Læs mere her

dialogspil

Hvordan tackler du seksualitet og tabuer? Det kan dialogspillet hjælpe dig og dine kolleger med.
Læs mere her